Categories
NFU

On the CCP’s catastrophic lockdown fraud; Farmer Bill Gates’ neo-feudalist ambitions; the Central Bankers’ looming “Going Direct Reset” (the real driving force of this “pandemic”); and much more in this week’s SAMIZDAT

UIT DE SAMIZDAT *


Interessante artikelen week #31

VAN HAMELEN RESEARCH & EDUCATION


Gisteren was ik bij de officiele presentatie van het boek ‘The Truth is Out There’.
Het is vooral ook een heel mooi boek geworden. Met prachtige foto’s (Marije Kuiper) en vormgeving (Roel Vaessen). Elk hoofdstuk is een persoonlijk portret van de zoektocht van iemand die is gaan onderzoeken wat je niet in het mainstream nieuws verteld wordt. Een breed scala van onderwerpen, die door de msm gemakzuchtig in de complothoek worden gezet, passeert de revue. Ze zijn al aan de tweede druk toe! Ik hoop dat het boek helpt bruggen te slaan – dat uit de nieuwschierigheid naar het verhaal van die ‘wappies’ er toch een besef komt dat ze misschien wel iets te vertellen hebben? Voor anderen die hun eigen zoektocht hebben doorgemaakt is er wellicht een stuk herkenning. En, we hoeven het niet met alle onderwerpen eens te zijn – maar laten we vooral de discussie en open uitwisseling weer aan gaan. Dat verrijkt iedereen.
Mijn bijdrage aan het boek gaat over 5G.


VAKANTIE / VACATION
De afgelopen week was ik met vakantie met minimale scherm tijd.
Ik deel een selectie van stukken die ik in het afgelopen jaar belangrijk vond, en die de moeite zijn alsnog te lezen.
Last week I was on vacation. Below a selection of articles shared in the last year.
In my selection of articles for the Samizdat newsletter there are usually two pillars:
1) Factual information that is not being shared in the meanstream media.
2) The bigger picture: how does the system function? What are the forces behind the transformation that we are currently going through? Where does power reside? How can ordinary people regain the power over their lives and start building a human society?


THE BIG PICTURE
Catherine Austin Fitts | Full Interview | Planet Lockdown (bitchute)
C.A. Fitts is a former Wall St./ Washington insider. In this interview she points out that there are multiple operations/ major transitions going on in various areas – and that our challenge is to see the connections:
Media Central bankers Big tech Military Pharma C.A. Fitts does not mention this in the interview, but I would add Food/Land rights to this list.


The common denominator in these areas is centralization/technocratization.
Patrick Wood’s book on Technocracy do a good job in connecting some of these dots. Here’s a Book Review: Technocracy Rising – The Trojan Horse of Global Transformation (Solari)
“Since WWII, the shadow government has used an Orwellian combination of invasive digital technology and covert operations and finance to build a new form of centralized governance to succeed where communism failed. Patrick Wood has documented this history in Technocracy Rising – the Trojan Horse of Global Transformation. He calls this new form of “command and control” governance “technocracy.””

The Great Reset for Dummies (Tessa fights Robots)
The best and most accessible article on the no-so-Great Reset.
The Road to Totalitarianism (C.J. Hopkins)
COVID POLICY AS A PSYCHOLOGICAL ASSAULT
Fifteen Signs You’re in an Abusive Relationship with the Government (Aier)
The Real World And The Narrative World (Caitlin Johnstone)
“The most powerful manipulators are the ones who have succeeded in exerting control over both the real world and the narrative world, and they pursue both agendas with equal emphasis.”
INFORMED CONSENT
Nazism, COVID-19 and the destruction of modern medicine: An interview with Vera Sharav, Part One.
Een bijzonder interview met holocaust overlever Vera Sharav oa. over informed consent en waarom zorg voor de gezondheid bij een autonoom individu hoort, en niet bij de staat.
Beware of Medicine Marching in Lockstep with Government, Personal Reflections (Vera Sharav).
The stark lesson to be learned is that medicine can be weaponized when doctors join forces with government and deviate from their personal and professional ethical commitment under the Hippocratic Oath – “First, do no harm”.
31 Reasons Why I Won’t Take the Vaccine (Global Research)
COVID-19 mRNA “Vaccines” Are “Gene Therapy” (Mercola in Global Research)


ONTHOUDEN OPLOSSINGEN
Pieter Borger (Twitter)
“Dit net gepubliceerde review toont onomstotelijk dat we sinds vorige jaar gewoon een medicijn hebben tegen COVID19: ivermectine. Officieel zijn daarmee alle vaccins “illegaal”. Ongeschreven regel: “als we een niet-intraveneus medikament hebben, dan is een vaccin niet nodig.” Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19 (American Journal of Therapeutics)


CENSUUR & PROPAGANDA
MSM calls for “new definition of free speech” (OffGuardian)
Aanrader om te lezen. Hoe vrijheid van meningsuiting geherdefinieerd wordt, en ongewenste meningen gaan worden herbestempeld als ‘domestic terrrorism’.
Het doet me denken aan de woorden van Jon Rappoport in April: “If you don’t know what freedom is, better figure it out now.”


FOOD/ AGRICULTURE
Bill Gates and Neo-Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill (Global Research, R. F. Kennedy Jr)
The WEF Agenda Behind Modi Farm Reform (William Engdahl, NEO)


GEOPOLITIEK
The Chinese Communist Party’s Global Lockdown Fraud (Medium)


SURVEILLANCE
European Study Paints a Chilling Portrait of Technology’s Uses (NYT Archive from 1998)
If we had only heeded these warnings:
“Democratic accountability is the only criterion which distinguishes a modern traffic control system from an advanced dissident capture technology,”
Palantir – het alziend oog op gezondheid en gedrag (van Hamelen)

“Voor onze ogen neemt de medische politiestaat tastbare vormen aan: de testwet is aangenomen, met een EU Green Pass en gentechinjectie mogen we weer op vakantie, en met de corona-app naar festivals. Maar, er wordt veel meer informatie over ons verzameld dan ‘slechts’ vaccinatie- en testbewijzen, en het traceren van contacten. Publieke gezondheid is het excuus waarmee de bevolking onder verregaand toezicht (surveillance) gesteld wordt. Eén bedrijf lijkt in het centrum van deze ontwikkeling te staan: het Big Tech-bedrijf Palantir.”
5G
Plane-Crash Risk Seen Rising on FCC Expansion of 5G Spectrum
US Military Fears EMFs Are Causing Pilots to Crash (epatienthealthcare)
Verkiezingen komen eraan – Kort overzicht van Moties en Kamervragen over gezondheidsrisico’s straling (Stralingsbewust)
“5G voor Crowd Control en niet voor de leuk”, zegt EZK staatssecretaris Mona Keizer in de kamer… (Blckbx.tv)
Interview bij Flavio Pasquino over de vele implicaties van 5G.
5G webinar (Nederlands/Dutch)
Opname op Youtube
Opname op Brand New Tube

POLYGON CYBER PANDEMIC PREDICTION
Prepping for a cyber pandemic: Cyber Polygon 2021 to stage supply chain attack simulation (The Sociable)
Will Cyber Polygon 2021 be as prophetic as Event 201 in simulating a pandemic response? Perspective. Theme that came foreward: “Governments Will Inevitably Move Towards Digital Identity Schemes… Digital identity is a major component of the WEF’s great reset agenda as it relates to transformative technologies powering the Fourth Industrial Revolution.”


FINANCE
2020 Annual Wrap Up: The Going Direct Reset — The Central Bankers Make Their Move with John Titus (Catherine Austin Fitts, Solari Report).
“As a reminder, the Going Direct Reset was approved at the G7 central bankers’ meeting in Jackson Hole on August 22, 2019. It is sometimes confused with The Great Reset promoted by the World Economic Forum, which, as we will see, is not where the real power lines can be found. The Going Direct Reset is about the reengineering of our financial system.”
China’s Digital Yuan Comes With An Expiration Date (Zero Hedge)


NEDERLAND
Vallen, met zijn allen. Als iedereen valt, valt (bijna) niemand. (Wynia’s week)
Analyse van Syp Wynia over de gecalculeerde val van het kabinet. De enige weg voor Rutte om maximale controle te behouden. […] Mark Rutte kan in deze kabinetsperiode niet meer naar huis worden gestuurd. Als de formatie net zo lang duurt als de vorige keer kan hij om te beginnen ongestoord doorregeren tot oktober.
€ 1.100.000.000 vrijgemaakt voor testsamenleving – € 0,- vrijgemaakt voor opschalen IC-bedden (Stichting Vaccinvrij)
Kabinet koos tegen advies bewust voor catastrofaal beleid (viruswaarheid)
Uit documenten verkregen met een WOB verzoek blijkt: “Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown’.”


ANTI-GRONDWETTELIJKE MAATREGELEN
Hier vind je 17 impactvolle wetten en moties van het afgelopen jaar. (Motiewijs)
Tweede Kamer betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden beperken; Coronapaspoort zo spoedig mogelijk invoeren; Wet vertoeven in de buitenlucht; RIVM-modellen openbaar maken; Parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis; Kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen; Economische en medische nevenschade in kaart brengen; COVID schip; Onafhankelijk onderzoek naar medicatie Ivermectine en meer.
Besluit van de Minister van VWS van 25 januari 2021
Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 (geïnfecteerd met SARS-CoV-2-virus) plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wpg.
Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek (Rijksoverheid)


EU/ VERLIES SOUVEREINITEIT
De onbekende macht van de EU besluitvoerders (van Hamelen)
Een kortere versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd in Gezond Verstand nummer 15, 05 mei 2021
* Samizdat (wikipedia)
Samizdat (Russisch: самиздат) is een term uit de Russische literatuur ten tijde van de Sovjet-Unie, later ook gebruikt in de satellietstaten van de USSR in het Oostblok. Het is de aanduiding voor clandestien gedrukte en uitgegeven literatuur, die vanwege een controversiële of kritische inhoud niet officieel uitgegeven mocht worden. Vladimir Boekovski gaf de volgende omschrijving van het begrip:
“Samizdat: ik schrijf zelf, ik redigeer zelf, ik censureer zelf, ik geef zelf uit, ik verspreid zelf”

VRIJWILLIGE DONATIE / VOLUNTARY DONATION Vrijwillige bijdragen ter ondersteuning van de de blog, nieuwsbrief en vlogs zijn welkom – via Voluntary contributions to my newsletter and other work are very welcome!IBAN NL55ABNA0460022555 t.n.v. Elze van Hamelen Paypal adres: Elze_C@protonmail.com Of op bitcoin adres:
Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Antwoord dan op deze email met ‘afmelden’ in de titel.
If you would like to unsubscribe, please reply to this email with ‘unsubscribe’ in the title.
Met vriendelijke groet,
Elze van Hamelen
w www.vanhamelen.eu

Attachment: image004.jpg (image/jpeg)
Attachment: image002.jpg (image/jpeg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.